Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerine Temel Afet Bilgisi Eğitimi Verildi.