Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Yükseklisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bünyesinde;

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Afet Eğitimi ve Yönetimi Tezli  Yüksek Lisans programı ve Fen  Bilimleri Enstitüsü bünyesindeDoğal Afetlerde Risk Yönetimi tezli yüksek lisans programları bulunmaktadır.