Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Mezun Dernekleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi Derneği