Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Akademik Personel

Yard. Doç. Dr. Serkan ÖZDEN (Bölüm Başkanı)


Yard. Doç. Dr. Fehmi Volkan AKYÖN 
Lisans, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü (1998); Yükseklisans, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü (2000); Doktora, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD.(2008)

Öğr. Gör. Sevda VURUR
Lisans, Hacettepe Ünv. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü (1999); Yüksek Lisans, Hacettepe Ünv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiyopulmoner Reh. ABD (2002).

Arş. Gör. Göksel ÖZTÜRK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (2009); Yüksek lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Ünv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü (devam ediyor..), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Devam Ediyor...)


Arş. Gör. Hüseyin KOÇAK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (2010).Lisans, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Yüksek lisans, Hacettepe Ünv, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Afetlerde Sağlık Yönetimi (2014), Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesSosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Doktora Programı (Devam Ediyor..), Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Afet Tıbbı Doktora Programı (Devam Ediyor...)

Arş. Gör. Cüneyt ÇALIŞKAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (2011).Lisans, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Yüksek lisans, Hacettepe Ünv, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Afetlerde Sağlık Yönetimi Programı (2015), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimi Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı (Devam Ediyor...), Hacattepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Doktora Programı (Devam Ediyor...)