Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

İdari Personel

Bölüm Sekreteri

Özlem YAVUZ