Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Bölüm Başkanı

Yard. Doç. Dr. Serkan ÖZDEN
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı